Jaarstukken 2020

Utrecht investeert ieder jaar in een gezonde en leefbare stad. De gemeenteraad stelt jaarlijks de Begroting vast waarin staat wat de plannen voor de stad zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders voert de plannen uit. Op deze kaart lees je wat we in 2020 hebben gedaan voor Utrecht en wat dat heeft gekost. Ofwel: de verantwoording van 2020.

Hieronder zie je een illustratie van de stad Utrecht met daarin alle programma's. De Begroting van de stad bestaat namelijk uit 16 programma's, ieder met zijn eigen doelen en activiteiten. Bij ieder programma staat het bedrag uit de begroting en de verantwoording. Meer informatie staat in de Jaarstukken 2020, waarin het college uitgebreid verslag doet aan de gemeenteraad. De jaarstukken vind je op utrecht.jaarverslag-2020.nl

Begroot
€ 34,399 mln
Verantwoord
€ 34,783 mln
Ruim 1.636 nieuwe inwoners in Utrecht
Begroot
€ 69,729 mln
Verantwoord
€ 249,166 mln
Bijna 3.600 woningen in aanbouw genomen
Begroot
€ 14,632 mln
Verantwoord
€ 11,445 mln
Aantal daken met zonnepanelen groeide naar 17%.
Begroot
€ 5,662 mln
Verantwoord
€ 10,143 mln
7.200 fietsen staan in een fietsvoorziening in binnenstad én stationsgebied.
Begroot
€ 58,459 mln
Verantwoord
€ 59,805 mln
Regenwater dat valt op 11,4 hectare is losgekoppeld van het riool t.b.v. de bodem
Begroot
€ 51,707 mln
Verantwoord
€ 54,484 mln
Begroot
€ 89,194 mln
Verantwoord
€ 75,542 mln
1.033 mensen met een uitkering kregen een baan
Begroot
€ 19,901 mln
Verantwoord
€ 19,542 mln
Begroot
€ 300,239 mln
Verantwoord
€ 308,068 mln
Cliënten geven gemiddeld een 8.1 voor hun ervaring met de buurtteams jeugd en gezin
Begroot
€ 79,504 mln
Verantwoord
€ 80,217 mln
Aantal gebruikers online bibliotheek 934.731.
Begroot
€ 24,145 mln
Verantwoord
€ 24,727 mln
Begroot
€ 51,949 mln
Verantwoord
€ 51,734 mln
10% daling van criminaliteit.
Begroot
€ 10,014 mln
Verantwoord
€ 8,615 mln
Van 4% naar 3,6% leegstaande panden
Begroot
€ 39,245 mln
Verantwoord
€ 39,554 mln
Van de volwassenen sport 60% wekelijks.
Begroot
€ 167,000 mln
Verantwoord
€ 167,840 mln
De overhead bedraagt 11% van de totale lasten.
Deze pagina is gebouwd op 03/28/2022 11:56:52 met de export van 04/14/2020 16:29:30